Velkommen til Larvik-Sandefjord Veteranvognklubbs hjemmeside.

Klubben, ofte forkortet til LSVK, ble stiftet 17. november 1987 og vedtektene våre kan du se her. Vi er et lokallag under Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK).

Vi har møtelokale på Vonheim i Kodal der det normalt arrangeres møter den 2. tirsdagen hver måned, med unntak av juli og august. Møteaktivitet for 2021 vil bli kommunisert gjennom vårt medlemsblad Blekka og/eller per e-post.

Mer informasjon kommer så snart vi har fått jobbet mer med nettsiden.

Vi har en Facebook-side som du gjerne må følge og like. Sjekk ut lenken under.