Nytt fra LMK - 04/21

Nytt fra LMK - 04/21

2021; snart et tilbakelagt kapittel / LMKs strategikonferanse 2022 / Informasjon fra LMK og samarbeidet med Norsk Motor Veteran / Moms-kompensasjonen er på vei til klubbene

Les mer

Velkommen til Larvik-Sandefjord Veteranvognklubbs hjemmeside.

Klubben, ofte forkortet til LSVK, ble stiftet 17. november 1987 og vedtektene våre kan du se her. Vi er et lokallag under Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK).

Vi har møtelokale på Kulturhuset Vonheim i Kodal der det normalt arrangeres møter den 2. tirsdagen hver måned, med unntak av juli og august. Møteaktivitet for 2022 vil foreløpig bli kommunisert gjennom vårt medlemsblad Blekka og/eller per e-post. Se ellers vår kalender for åpne arrangementer.

Mer informasjon kommer så snart vi har fått jobbet mer med nettsiden.

Vi har en Facebook-side som du gjerne må følge og like. Sjekk ut lenken under.