Larvik og Sandefjord Veteranvogn Klubb,

Slik begynte det
I begynnelsen av åttitallet ble det arrangert et veteranbilløp i søndre Vestfold. Det het Greveløpet og ble kjørt mellom 2 grevskap. Greveløpet hadde start på Jarlsberg Hovedgård og mål ved Herregården i Larvik. Arrangøren var Grenland Veteranvogn Klubb i samarbeid
med formannen i Museumsforeningen i Larvik, Anders Bjarne Støtvig. Han syntes det var beklagelig at ikke en lokal veteranklubb kunne arrangere løpet, og var gjentatte ganger i kontakt med Asbjørn Abrahamsen for å få startet en klubb i Larvik som kunne ta seg av
løpet.
                 

Noen kjente noen...
Til slutt oppnådde Støtvig nettopp hva han ønsket. Asbjørn Abrahamsen tok høsten 1986 kontakt med Åge Kaupang. De ble enige om å kontakte noen de kjente som også hadde gamle kjøretøyer. Disse ”noen” var Bjørn Olsen, Per Hagrup, Tore Olsen og Oddvar Wike.
Det manglet ikke på advarsler om at dette ikke ville bli noen suksess.Kritiske røster mente det var svært liten interesse for en veteranklubb, og at det var et nytteløst prosjekt. Heldigvis tok ikke entusiastene slike advarsler alvorlig, og jobbet energisk videre med ideen.
Det var enighet om å annonsere i Østlands-posten, og meningen var å lage en underavdeling av Grenland Veteranvogn Klubb.

02.09.86 - en merkedato
Etter mange forberedende møter ble det offi sielt innkalt til et møte i lokalene til Næss Auto A/S i Larvik 2 sept. 1986 for å lodde interessen, det kom 18 interesserte. Tanken var da å være en underavdeling av Grenland Veteranvogn Klubb, og da henge på dem når det gjaldt
klubbavis og det hele. Disse gründerne gjorde en fantastisk forberedende jobb og hadde klubbens første styremøte
den 8. desember 1986 på Næss Auto for å velge et arbeidsstyre. Det var nå full enighet om å fortsette arbeidet med en ”Automobilklubb” og at 1987 skulle bli et prøveår uten kontingent. Det ble etter avstemming vedtatt å holde fem møter, en vårmønstring og å arrangere
”Greveløpet” i 1987.

Klubben tar form
Den første annonseringen og innkallelsen til å grunnlegge Veteranvognklubben ble annonsert i Østlandsposten og Sandefjords Blad i september 1987 Det historiske møtet ble holdt på Bøndenes Hus 17. september. Der møtte det opp 27 deltagere, og stemningen ble etter hvert svært god. Etter en høring og avstemning ble klubbens navn:  Veteranvognklubben Larvik Sandefjord.

Det første ordentlige styret valgt:
Formann: Kaj Hansen, Kasserer: Svein-Åge Nagel, Sekretær: Aage Kaupang, Styremedlem: Bjørn Olsen, Styremedlem: Per Hagrup
Vara Styremedlem: Oddvar Wike.  Medlems kontingent ble satt Kr. 100,- pr år, Klubben var et faktum den 17. september 1987!
Det nye styret hadde styremøte på Næss Auto 8. desember. Da ble det offi sielle navnet på klubben endret til Larvik og Sandefjord Veteranvognklubb. Det ble også laget et forslag til lover og forskrifter for klubben. Disse gjelder fortsatt, med kun få endringer.

Så var vi i gang
Klubben fi kk opprettet en postboks på Nanset postkontor. Vi trengte penger og søkte om midler fra Tjølling, Hedrum og Brunlanes Sparebanker med utgangspunkt i at vi var en nystartet klubb med 35 medlemmer. Det ga ikke resultater. Da arrangerte Larvik og Sandef-
jord Veteranvognklubb “Greveløpet” for første gang som nystiftet klubb. Det ga resultater! Sammen med sponsorpenger fra velvillige fi rmaer og 60 medlemmers kontingenter endte vi med et overskudd på kr. 10.123,- pr. 31. oktober 1988. Dette var bra!

En logo blir født
Vi måtte ha en god logo til klubben, det tok Kaj seg av. Han forteller: “Det var på et av de første møtene som klubben hadde hvor det kom opp om det var noen som kunne tegne logo for klubben. Jeg tegnet flere modeller som ble forkastet. Så fant jeg fram bilder av 6-8 forskjellige biler og begynte å tegne. Etter hvert kom denne raringen fram, den er nok en blanding av alle 8 pluss litt selvkomponeringer!”

Klubblokalene
De første møtene ble avholdt på Holms Kafeteria, Hovmesteren Restaurant og Bøndenes Hus i Tjølling. I 1990 fikk vi et tilbud av Kaj Hansen om et mer permanent møtelokale hos ham. Han hadde et rom som måtte pusses opp, dermed inngikk vi en avtale med ham.
Kontrakten med Kaj ble undertegnet 21. mars i 1990. Medlemmene pusset opp rommet på dugnad, Kaj holdt materialene. Klubben kjøpte inn stoler, bord og et skap til alle bøker og blader som vi kjøpte inn. Innflyttingen skjedde i mars -91. Endelig hadde vi et fint lokale i flere år uten å betale leie.

Hvordan ”Innbydelse” ble til ”Blekka”
Utgivelsen av medlemsbladet vårt var nøktern i begynnelsen, det het ”Innbydelse” og var et ark skrevet for hånd. Det var jo ikke så mange PCer i omløp for 20 år siden, og de fleste medlemmene hadde ingen datamaskin hjemme. Innbydelsen ble gitt ut før hvert medlemsmøte. Det er veldig få eksemplarer av dette igjen, så det er ikke lett å følge utviklingen av klubben de første årene. Det ble et nytt design på blekka nr. 2 i 1999 etter at Erik Seierstad tok over som sekretær. Arnt Ole Ree ble valgt inn som sekretær i 2005 og han la sin sjel i å lage en helt ny “Blekke”. Denne fikk nytt format, A5, og var innbundet. Trykkingen og utsendelsen fikk vi KopiPartner til å ta seg av.

Greveløpet ble Grevlingløpet
Greveløpet ble første gang arrangert 1983 i samarbeid med Grenland Veteranvogn Klubb og Museumsforeningen i Larvik. Løpet startet fra Jarlsberg Hovedgård og hadde innkomst på Herregården i Larvik. Dette løpet ble arrangert i flere år, men interessen avtok med årene,
så vi måtte finne på noe nytt. Dermed fant vi nye kjøreruter og kom på å legge inn poster med spørsmål. Da økte interessen! I 2005 hadde vi 135 startene ekvipasjer. Samarbeidet med Museumsforeningen i Larvik tok, imidlertid, slutt i midten av 90 åra, og siden foreningen hevdet eiendomsrett på navnet, måtte LSV komme opp med et nytt navn. Valget falt på Grevlingløpet i 1994.

Et historisk navn
Tanken var at Grevlingløpet skulle følge historien til Grevskapet i Laurvigen hvor også Grevlingene overtok etter Greven. Historien er nemlig som følger: Fritzøe Jernverk skapte grunnlaget for Grevskapet Laurvigen og Larvik som bysamfunn fra 1671. Etter en tid under Laurvig grevskap ble Fritzøegodset solgt til «Grevlingene», et konsortium av fi re Larviks-borgere, i 1817. Således dannet det slutten på Grevskapet i Larvik, så også Greveløpet.

Gladløpet
Gladløpet ble arrangert for første gang i 1992. Løpet startet som et samarbeid mellom Glade Dager i Stavern og Larvik & Sandefjord Veteranvognklubb. Hovedsponsor i de første årene var Statoil Norge. Glade Dager er egentlig en gammel tradisjon i Stavern fra tidligere år som er tatt opp igjen. Navnet Gladløpet henger naturlig nok sammen med at det er et av mange arrangementer under Glade Dager perioden i Stavern.

Klubben, ofte forkortet til LSVK,  holder til på Kulturhuset Vonheim i Kodal der det normalt arrangeres møter den 2. tirsdagen hver måned, med unntak av juli og august. Vi er et lokallag under Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). Våre vedtektene kan du se her.

Velkommen til Klubben enten du har veterankjøretøy eller ikke, vi er ikke en merke klubb men en klubb for alle.