Klubben, ofte forkortet til LSVK, ble stiftet 17. november 1987 og vedtektene våre kan du se her. Vi er et lokallag under Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK).

Vi har møtelokale på Kulturhuset Vonheim i Kodal der det normalt arrangeres møter den 2. tirsdagen hver måned, med unntak av juli og august.