Klubbens formål er å anspore medlemmene til å ivareta, restaurere, fremvise og gjøre bruk av bevaringsverdige kjøretøy og alt som har tilknytning til det motorhistoriske miljøet, inklusiv litteratur og teknisk historisk informasjon. Klubben vil også samarbeide med andre organisasjoner som ivaretar motorhistoriske interesser