Motorglede for alle – godkjent forbund

Motorglede for alle – godkjent forbund

Publisert av Christian Astrup den 08.06.22. Oppdatert 22.11.23.

NAF, AMCAR og LMK stiftet nytt motorsportsforbund i Norge 11.02.22, og fikk sin offentlige godkjenning ved Statens Vegvesens vedtak 25.05.2022

Motorsport Norge er et forbund av utøvere og for utøvere. Vårt motto er: Motorglede for alle.

For Motorsport Norge har det vært viktig å legge til rette for alle som ønsker å holde på med motorsportslige aktiviteter i Norge. Forbundet er derfor selveid, uavhengig og medlemsstyrt. En demokratisk styreform har vært viktig for organisasjonene i arbeidet med å sette opp det nye forbundet som skal legge til rette for gode opplevelser på lukkede områder, avsperrede veier, baner eller andre egnede områder for deltakere og publikum til å utøve eller oppleve aktiviteter med kjøretøy. Vi skal fremme motorsport i Norge innenfor trygge rammer. Sikkerheten står i høysetet for forbundet. Prosessen med Statens vegvesen om godkjenning av våre tekniske og sikkerhetsmessige regelverk har derfor vært en god og betryggende prosess.

Motorsport Norge vil legge til rette for alle typer motoraktivitet. Forbundet er åpent for utøvere og klubber på alle nivåer.

Nå forberedes første sesong med aktivitet i det nye forbundet. Av rekkefølgehensyn måtte den offentlige godkjenningen være på plass før den forsikringsmessige biten for arrangører, funksjonærer, publikum og deltagere kunne sluttføres. Går alt etter planen vil alt være på plass innen 1. juli. Da ser vi frem til at mange godkjente arrangementer kan be inn aktive utøvere innenfor bredden av alle motorsportsgrener til å delta på arrangement av klubber/lag/foreninger i regi av Motorsport Norge.

Motorsport Norges serviceorganisasjon vil ha tilholdssted i Elverum, og ønsker utøvere og medlemsklubber fra hele landet velkommen.

Fredrick Andersen
Styreleder

For mer informasjon:

Trygve O. Schjerpen
Generalsekretær
Mobil: 99232738
Mail: trygve@motorsportnorge.no
Web: motorsportnorge.no