Nytt fra LMK - 01/22

Nytt fra LMK - 01/22

Publisert av Christian Astrup den 24.04.22. Oppdatert 08.06.22.

LMK – mer enn bare forsikring

Mange forbinder LMK med den gunstige forsikringsordningen vi har i samarbeid med IF. Her har vi skapt et av markedets aller beste spesialprodukter for motorhistoriske kjøretøy. Dette er en av medlemsfordelene som ligger i tilslutningen til LMK. Vi er en klubborganisasjon, og derfor har vi ingen personlige medlemmer. Er du medlem i en av våre 152 tilsluttede klubber, er du også medlem med fulle rettigheter hos oss. Klubben dekker kostnadene til LMK, og dette er en del av den medlemskontingenten du betaler til egen klubb.

Vi i LMK opplever at mange besitter liten kunnskap om hvem vi er og hva vi faktisk gjør for klubbene og deres enkeltmedlemmer. For at LMK skal fungere optimalt trenger vi å komme i kontakt med denne medlemsmassen da det faktisk er her på grasrotnivået at oppdragsbeskrivelsen til LMKs liv og virke skal skapes. På denne måten kan vi drive i takt med klubbene og fronte de sakene som er aktuelle for vår bevegelse. Derfor er det også viktig at vi samles slik at alle tanker og standpunkter kan forenes mest mulig. Her ligger verdien i et sentralledd fungerende som et felles talerør, som igjen kan bringe medlemmenes saker opp på det nivået hvor resultatene skapes. Vi ser derfor frem til LMKs Strategikonferanse 6-8. mai 2022. Her håper vi å kunne stake ut kursen fremover – i et samfunn med raske endringer i en omstillingsprosess for et grønt skifte.

Noe nyttig informasjon:

  • 1. Fortsatt noen ledige plasser igjen til Strategikonferansen. Selv om påmeldingsfristen har utløpt, vil vi ta imot påmeldinger så langt dette er mulig. Det er fortsatt noen få plasser igjen. Kontakt oss på post@lmk.no dersom din klubb ønsker å delta her.
  • 2. Alle LMKs klubber bør søke mva-kompensasjon. Gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet kan det gjennom sentralledd søkes om mva-kompensasjon. Fristen for å søke går ut i midten av juni. LMK dekker alle kostnader for revisjon, og vi tar heller ingen gebyrer knyttet til vår behandling av søknaden. Mer informasjon om årets søknad vil komme, men det er viktig at klubbene påser at det blir søkt. Ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe. Fra 2021 ble det vedtatt på Stortinget at refusjonen skulle være 100%, noe som bidrar stort for frivillige lag og organisasjoner.
  • 3. Gratis StyreWeb til alle LMKs klubber. LMK dekker bruk og lisenser for medlemssystemet Styreweb. Nærmere 70 klubber bruker dette i dag, og her ligger det store muligheter for en enklere foreningsdrift. Systemet vil også forenkle kommunikasjonen mellom LMK og klubb. Det er derfor også viktig at dere som p.t. allerede bruker systemet sørger for å oppdatere opplysningene her. Slik sikrer man at LMK enkelt kan komme i kontakt med klubbene og at vår informasjon tilfaller dem som skal ha den.
  • 4. Gratis abonnement av Norsk Motor Veteran til alle LMKs klubber. LMK dekker et gratis abonnement av Norsk Motor Veteran (NMV) til alle våre klubber. LMK har faste spalter her, og svært mye av vår kommunikasjon og informasjon skjer nettopp gjennom NMV. Derfor er det viktig at bladet kommer til rett person, slik at denne informasjonen blir tilgjengelig for klubben. Det ligger også en mulighet for klubben til å tjene penger dersom medlemmene tegner abonnement. Egmont vil derfor gi klubben 250,- for hver nytegning. Her ligger en betydelig inntektskilde for klubben dersom man har litt fokus på dette. NMV er Norges største veterankjøretøy-blad hvor det fortsatt er gratis å annonsere kjøretøy.
  • 5. Årets Norgesløp finner sted på Voss – fortsatt noen ledige plasser. Det er fremdeles noen ledige plasser til Norgesløpet. Påmeldingsfristen nærmer seg, men les mer om arrangementet på www.lmk.no. Kjøretøyhistorisk Klubb Voss er årets arrangør, og de ha laget et spennende program for hele familien.
  • 6. LMKs treffkalender – viktig for å ha forsikret arrangementet. LMK betaler for en arrangørforsikring ment for våre klubber. For at et arrangement skal omhandles av denne forsikringsordningen må vi vite om dette, og følgelig må dette fremgå av vår treffkalender. Forsikringen gjelder ansvar overfor tredjeperson med dekning inntil 10 MNOK pr. arrangement. Alt dere trenger å gjøre er å melde inn klubbens arrangementer til post@lmk.no
  • 7. Bevaringsverdig i vognkortet – krever kontroll hos Statens Vegvesen. Skal man ta del i endringene for lavere frekvens eller fritak fra Periodisk Kjøretøykontroll (PKK/EU-kontroll), må bilen vises ved en trafikkstasjon for en vurdering. Denne kontrollen er gratis, men kontrollen må bestilles på www.vegvesen.no. Mange opplever at denne kontrollen er vanskelig å finne, men den heter «Korreksjon – endring i teknisk informasjon eller status».
  • 8. Frivillig veteranbiltest – tilbud hos NAF og Viking Kontroll. Som følge av at stadig flere veteranbiler blir såkalt «bevaringsverdige» innebærer dette fritak fra fylte 50 år eller lavere frekvens av PKK allerede fra passerte 30 år. Ansvaret for teknisk tilstand og vedlikehold blir derfor i enda større grad hos eieren. I samarbeid med LMK har både NAF og Viking Kontroll utviklet frivillige veteranbiltester, slik at noen kan kontrollere at ting er slik det bør være. LMK har også utviklet et egenkontrollskjema, nyttig vår og høst når kjøretøyet tas ut fra vs. settes bort til lagring. Det er alltid en hel del ting som bør kontrolleres dersom man skal ha en problemfri sesong med fokus på din egen og andres sikkerhet.

Vi håper nå at Corona-pandemien er et tilbakelagt stadium og at 2022 blir et normalår etter 2 års unntakstilstand.

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK