Nytt fra LMK 01/24

Nytt fra LMK 01/24

LMK har i dag møtt KNBF-Båtforbundet

LMK og Kongelig Norsk Båtforbund har i dag møttes for å diskutere utfordringene knyttet til økt etanolinnhold i bensinen - kjent som E10-saken. Slike møter er et viktig skritt for å sikre at myndighetene innser at det er en stor gruppe som blir negativt berørt. Vårt viktigste arbeid er å beskytte både historiske kjøretøy og båter mot potensiell skade som kan oppstå som følge av denne drivstoffendringen.

E10-saken refererer til overgangen fra lavere etanolinnhold (5%) til en blanding med 10 prosent etanol i bensinen. Denne endringen har skapt bekymringer blant både båtentusiaster og eiere av veterankjøretøy, da høyere etanolinnhold kan føre til korrosjon, gummi- og pakningsproblemer, samt skader på eldre motorer.

Det er viktig at vi i båt- og veterankjøretøyfellesskapene samarbeider tett i denne saken. Vi deler lignende bekymringer og utfordringer når det gjelder potensiell skade som E10 kan forårsake. Sammen står vi derfor sterkere i å påvirke beslutningstakere, og lobbe for løsninger som vil ivareta interessene til både båtfolket og eierne av historiske kjøretøy.

Både historiske kjøretøy og båter er en del av nasjonens kulturarv og forteller en viktig historie om teknologisk utvikling og kreativitet. Å bevare dem er avgjørende for å forstå vår felles fortid. Derfor er samarbeidet mellom LMK og Kongelig Norsk Båtforbund ikke bare viktig for de direkte berørte, men for å bevare vår historiske kulturarv.

Vi takker for et konstruktivt møte.