Nytt motorsportforbund dannet av NAF, AMCAR og LMK

Nytt motorsportforbund dannet av NAF, AMCAR og LMK

Publisert av Christian Astrup den 15.02.22. Oppdatert 08.06.22.

Norges nye motorsportforbund; kalt Motorsport Norge, er nå et faktum. Forbundet er medlemsstyrt og er allerede operativt. Lisenser vil trolig kunne løses etter påske. Tiden hvor man måtte være medlem av en klubb eller organisasjon tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsportforbund for å drive med motorsport, er forbi! Dette er en konsekvens av de radikale endringene i motorsportforskriften.

Motorsport Norge stiftes av tre solide og fremtredende aktører i det norske motormiljøet. Det nye forbundet skal være av utøvere, for utøvere og fullt ut demokratisk. Stifterne ønsker at arrangører, utøvere og medlemmer skal være med å påvirke fremtiden og utviklingen til Motorsport Norge. Allerede på stiftelsesdagen ble det invitert til informasjons- og dialogmøte med representanter for arrangører og utøvere for å ivareta nettopp dette.

Motorsport Norge skal ha som formål å legge til rette for motorsportaktivitet og arrangementer innenfor trygge rammer og dagens regelverk. Samtidig skal administrasjon og regelverk være effektivt og minimere unødig byråkrati. Forbundet vil bli organisert slik at tilslutning hos Norges Idrettsforbund med muligheterfor Norgesmesterskap, kongepokal og tildeling av kulturmidler vil være mulig. Motorsport Norge vil ikke være forbeholdt bilsport men derimot vil være åpen for alt av motorsport.

Administrasjonen i Motorsport Norge vil ha kontor og fysisk tilhold på Vålerbanen.

Mange av LMKs klubber driver allerede ulike former for motorsport. Fra LMKs ståsted er det derfor nødvendig å sikre våre medlemmer en fortsatt drift og aktivitet. Mange av aktivitetene rettes inn mot barn og ungdom, viktige elementer for fremtidig rekruttering og ettervekst også inn i den motorhistoriske bevegelsen.

Om din klubb har ønsker for det nye forbundet eller besitter folk med kompetanse og lyst til å bidra inn i Motorsport Norges arbeid, ta kontakt med Administrasjonen i LMK.

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 Øvre Slottsgate 2B

 NO- 0157 OSLO

 +47 465 08 165 / 22 41 39 00