Ulike syn på «ELV» direktivforslaget

Ulike syn på «ELV» direktivforslaget

Publisert av Sven Elling Jakobsen den 15.11.23. Oppdatert 22.11.23.

Mange som AMCAR betegner som «Norsk Kjøretøyhobby» har i dag mottatt et brev hvor førstnevnte organisasjon «angriper» LMK fordi vi er uenige i deres fremstilling av «ELV» direktivforslaget til EU.

LMK ser ikke at den historiske kjøretøybevegelsen er tjent med at de to største organisasjonene er i konflikt i åpen debatt. Flere har allerede blitt irritert over at de som klubb uten tilslutning til AMCAR har fått dette brevet.

Debatten når et lavmål når AMCAR forsøker å latterliggjøre posisjonen og kompetansen i den verdensomspennende veterankjøretøyorganisasjonen FIVA. Det faller på sin egen urimelighet å hevde at en organisasjon bestående av mer enn 75 medlemsland sammensatt av de fremste nasjonale kjøretøyorganisasjonene i sitt land tar feil når de ikke har et sammenfallende syn med AMCAR? FIVA er en organisasjon som innehar høy prestisje og det stilles strenge krav til deres medlemmer, med resultat at FIVA blir retningsgivende for en global politisk prosess omkring veterankjøretøy.

LMK syntes dette fremstår som useriøst av en så stor organisasjon som AMCAR, derimot vil vi ikke bruke tid på å «sable» med en av forbundets stiftere. Vi kommer til å jobbe videre med en saklig og god tone til det beste for alle med motorhistorisk interesse.

Vi henstiller til at AMCAR også etterstreber dette.

På vegne av administrasjonen,

Stein Christian Husby og Jørgen Bogen