Grevling løpet, Sandefjord- Kodal

Ansvarlig Sten Frizell, telf. 981 23 654

Detaljer

Dato søndag 13. august 2023
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Badeparken - Grevlingløpet
Adresse

3208 SANDEFJORD
Stedsbeskrivelse Arrangementsplass for Grevlingløpet i Sandefjord
Kjøreinstruks Fra E18 – syd og nordgående: Følg henvisningsskilt langs fv. 305 til Sandefjord sentrum og videre på Hjertnespromenaden til Badeparken.