Gladløpet i Stavern

Ansvarlig Reidar Gusland, telf 952 98 470

Detaljer

Dato lørdag 15. juli 2023
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Fredriksvern verft - Gladløpet
Adresse
Fredriksvern verft 6
3290 STAVERN
Stedsbeskrivelse Arrangementsplass for Gladløpet i Stavern
Kjøreinstruks Fra E18 – syd og nordgående: Følg henvisningsskilt langs fv. 301 til Stavern.